Otevření turistické sezony v roce 2022


Milí návštěvníci,  

v turistické sezoně roku 2022 je hrad Rychmburk otevřen od 21. května od 10.00 s nově upravenou expozicí o historii rychmburkésho panství a novou expozicí o domácnosti správce panství a ve sklepení expozicí o útrpném právu! Galerie nabízí novou výstavu obrazů.

Těšíme se na vaši návštěvu!