koncert Obrazy české hudby devatenáctého století


V rámci roku české hudby si Vás dovolujeme pozvat na koncert paní Jitky Baštové s názvem Obrazy české hudby 19. století. Koncert proběhne v neděli 14. dubna 2024 od 16. hodin

Hudební pořad oslavuje české skladatele 19. století Bedřicha Smetanu,  Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka,
kteří položili základy naší národní hudby. V koncertním vystoupení zazní jejich nejznámější skladby v podání
sólového koncertního akordeonu.

vstupné:

závazná rezervace předem na rychmburk@muzeumcr.cz  za 140,- Kč na osobu

na místě před kocencertem za 170,- Kč na osobu