Přístupnost webu


Stránky byly vytvořeny v průběhu roku 2021 a při jejich návrhu bylo dbáno na požadavky přístupnosti, jak je definují Pravidla tvorby přístupného webu.

I přes naši snahu je možné, že se nějaká chyba či opomenutí vyskytne a budeme rádi, pokud nás budete informovat na it@maxx.cz, abychom ji mohli napravit, za což vám předem děkujeme.

Záruky při používání WWW stránek

a) Hrad Rychmburk neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto WWW serveru nebo jiných systémů nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto WWW serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automaticky souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.

b) Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím této služby mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny bez předchozího oznámení.

c) Veškeré informace zpřístupňované prostřednictvím této služby zůstávají majetkem hradu Rychmburk.

d) Přístup k informacím tohoto WWW serveru je veřejný a není nijak omezen. Automatické strojové kopírování velkých objemů dokumentů je omezeno.