Vstupné
Návštěvník Cena vstupenky   Doklad slevy
Dospělá osoba 15–65 let (DO), pokud nepatří do jiné kategorie  160 Kč   bez dokladu
Senior 65+
 120 Kč   OP nebo pas
Senior 75+
  – 
  OP nebo pas
Děti do 6 let   –
  prohlášení rodičů nebo zástupce
Děti 6–15 let (D15)  80 Kč   prohlášení rodičů nebo zástupce
Student – do 26 let  120 Kč   ISAC nebo jiný doklad studenta
ZTP a ZTP/P  80 Kč   průkaz ZTP
Doprovod ZTP/P   –
  čestné prohlášení
Rodinná vstupenka 2+2 a 2+3 (děti nebo studenti)  340 Kč   čestné prohlášení
Skupina 15 osob – dospělí  90 Kč   čestné prohlášení
Skupina 15 osob děti / studenti  50 Kč   čestné prohlášení
Pedagogický doprovod (1 osoba na 15 dětí)   –
  čestné prohlášení
Volná – dárková vstupenka (VIP)   –
  interní rozhodnutí zřizovatele
       

Platba je již možná běžnou platební kartou a mobilním telefonem!!

Nádvoří a zahrady hradu: 

Volná prohlídka areálu a nádvoří hradu – hradní galerie s výstavami, sklepní prostory s expozicí o útrpném právu, občerstvení v Hradní Spižírně, toalety (bezplatné), hradní zahrada, bylinková zahrádka a hradní parčík před mostem
       
Prohlídka návštěvnické trasy v objektu hradu bez průvodce – prezentační prostory v 3. NP + prezentační prostory v 2. NP hradu + hradní kaple + koncertní sál + věž (pro fyzicky zdatnější).
Vstupné: viz ceník
     
       
Během dnů konání kulturních akcí se může vstupné zvýšit podle ceníku příslušné akce.