Betlém Hlinsko


V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a obydlí domáckého tkalce, hračkáře nebo ševce. Od dubna 2016 je přístupná také jedinečná dílna výrobce ručně sekaných pilníků. Více informací na stránkách Muzeum v přírodě Vysočina.

Zdroj: https:/www.nmvp.cz/vysocina/pro-navstevniky/prohlidka-expozicnich-arealu/betlem-hlinsko-remeslnicka-obydli