Hradní expozice


V návštěvnické sezóně roku 2023 bude otevřena dokončená expozice o historii panství Rychmburk, která se nachází v severozápadním křídle v 3. nadzemním podlaží v pěti sálech spojených nově objevenou enfiládou. 

V 3. nadzemním podlaží jihovýchodního křídla hradu se v šesti sálech nachází nová a dočasná expozice s názvem Na kolech radosti. Její obsah zaujme jak dámy, tak pány. Přikládáme krátkou fotografickou ochutnávku. Zároveň se ve 3. nadzemním podlaží nachází přístupná kaple a koncertní sál s výstavou fotografií Zuzany Růžičkové na téma „Krása Železných hor“. Pro fyzicky zdatnější, je po náročném schodišti přístupná hradní věž.

Ve 2. nadzemním podlaží jihovýchodního křídla je pro návštěvníky připravena expozice - ukázka idylické domácnosti správce panství z období první poloviny 20. století s pokoji plnými dobového vybavení a  atmosféry. I zde je přiložena krátká foto ochutnávka:-). Nově je expozice doplněna vybavenou kuchyní a koupelnou. Nově pestrost výstavních témat doplňuje expozice Pivovarnictví v Pardubickém kraji a expozice Středověké chrudimské oltáře, která bude zpřístupněna v září 2023.

V přízemí se nachází recepce s dětskou hernou,  toalety,  Hradní Spižírna s občerstvením na principu anglické svačiny a Hradní galérie na nádvoří hradu, která vám v průběhu návštěvnické sezóny nabídne výstavy zaměřené na přírodovědná témata: „Rezaví? Nerezaví! 30 let CHKO Železné hory“ a „Okresní myslivecký spolek Chrudim“.

V hradním sklepení je pro ty, kteří se nebojí, přichystáno útrpné právo s autentickými ukázkami výslechových metod a vykonávání trestů. 

Během návštěvnické sezóny se zde koná mnoho kulturních akcí: pohádky pro děti, koncerty pro dospělé, promítání letního kina, hradní slavnosti a mnohé další. Prostory hradu jsou pronajímány ke svatebním obřadům, společenským či firemním akcím.