Vstupné


Vzhledem k pilotnímu provozu a (zatím) 2D expozici je základní vstupné 60 Kč. Jsou poskytovány následující slevy:

Návštěvník Cena vstupenky   Doklad slevy
Dospělá osoba 15–65 let (DO), pokud nepatří do jiné kategorie  60 Kč   bez dokladu
DO "cyklisto vítej"  50 Kč   dress code
DO "kdos přijel drahou vítej"  50 Kč   jízdenka na vlak na tratích v okolí
Senior 65+
 40 Kč   OP nebo pas
Senior 75+
  – 
  OP nebo pas
Děti do 6 let   –
  prohlášení rodičů nebo zástupce
Děti 6–15 let (D15)  30 Kč   prohlášení rodičů nebo zástupce
D15 "cyklisto vítej"  30 Kč   dress code
D15 "kdos přijel drahou vítej"  30 Kč   jízdenka na vlak na tratích v okolí
Student – do 26 let  40 Kč   ISAC nebo jiný doklad studenta
ZTP a ZTP/P  30 Kč   průkaz ZTP
Doprovod ZTP/P   –
  čestné prohlášení
Rodinná vstupenka 2+2 a 2+3 (děti nebo studenti)  130 Kč   čestné prohlášení
Skupina 15 osob – dospělí  30 Kč   čestné prohlášení
Skupina 15 osob děti / studenti  20 Kč   čestné prohlášení
Pedagogický doprovod (1 osoba na 15 dětí)   –
  čestné prohlášení
Volná – dárková vstupenka (VIP)   –
  interní rozhodnutí zřizovatele
       
Okruh 0 – Nádvoří a zahrady hradu: 
Volná prohlídka areálu nádvoří hradu bez průvodce – bezplatné toalety, občerstvení, sklapní prostory, zahrady hradu.
Vstupné: 0 Kč       
       
Okruh A – Prohlídkový okruh:      
Volná prohlídka areálu nádvoří hradu bez průvodce – bezplatné toalety, občerstvení, sklapní prostory, zahrady hradu.
Prohlídka návštěvnické trasy v objektu hradu – prezentační prostory v 3. NP + kaple + hudební sál + věž (pro fyzicky zdatnější).
Vstupné: viz ceník
     
       
Během dnů konání kulturních akcí se může vstupné zvýšit podle ceníku příslušné akce.